Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 24. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Černochová Jitka
7 odpadá KUM 1APD změna hodiny
8 odpadá CEJ 1APD změna hodiny
10 změna CEJ 3APD+ změna hodiny
12 změna CEJ 2APD+ zrušeno
13 odpadá KUM 1NK zrušeno
14 odpadá KUM 1NK zrušeno
Holmanová Petra
8 odpadá UCT 2AOD zrušeno
9 odpadá UCT 2AOD zrušeno
10 odpadá UCT 4AOD zrušeno
11 navíc UCT 3AOD C5 přespočetná hod.
11 odpadá UCT 3AOD zrušeno
Kratochvíl Tomáš
8 navíc VOG 2K (G) D3 přespočetná hod.
8 odpadá VOG 2K (G) zrušeno
Šplíchalová Kristýna
12 navíc PRIV 2APD+ C3 přespočetná hod.
Rubáčková Blanka
7 změna KUM 1APD C5 přespočetná hod.
8 změna CEJ 1APD C5 přespočetná hod.
8 odpadá ZDR 2K (KSL) zrušeno
10 změna CEJ 3APD+ C4 přespočetná hod.
Miškovic Miloš
9 navíc SKZ 3APD C4 přespočetná hod.
14 navíc SKZ 3APD C5 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
2K
8 VOG G D3 navíc Kt
8 ZDR KSL odpadá (Rb)
8 VOG G odpadá (Kt)
1NK
13 KUM odpadá (Cj)
14 KUM odpadá (Cj)
1APD
7 KUM C5 změna Rb (Cj)
8 CEJ C5 změna Rb (Cj)
2AOD
8 UCT odpadá (Hp)
9 UCT odpadá (Hp)
12 PRIV C3 navíc Pi
12 CEJ odpadá (Cj)
2APD
12 PRIV C3 navíc Pi
12 CEJ odpadá (Cj)
3AOD
10 CEJ C4 změna Rb (Cj)
11 UCT C5 navíc Hp
11 UCT odpadá (Hp)
3APD
9 SKZ C4 navíc Mi
10 CEJ C4 změna Rb (Cj)
14 SKZ C5 navíc Mi
4AOD
10 UCT odpadá (Hp)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou